Посты: 0

rienighcompadol

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות עוסקות בהשלכות מלקוחות לעצמן. משימת העדיפות של סוכנות ישראל https://israel-lady.co.il/ – לספק לבנות תעסוקה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי להשיג שיתוף פעולה ממושך, אשר יהפוך לנוח לעובדים ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על כתפי העובדת. המחיר המשוער של השכרת הדירות היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.

Последний пост от автора